• Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling 

   Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen (ASME Digital colletion;OMAE2017-62030, Chapter, 2017-06-25)
   Biofouling is a serious problem in marine finfish aquaculture with a number of negative impacts. Marine growth obstructs net openings, thereby reducing water exchange through the net and affecting fish welfare and health, ...
  • Effect of ultrasonic cavitation on small and large organisms for water disinfection during fish transport 

   Svendsen, Eirik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Birkevold, Jens; Delacroix, Stephanie; Andersen, Aage Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-08)
   Motivated by the need for additional tools to disinfect discharge water from well boats, and to prevent distribution of salmon lice, the effect of ultrasonic cavitation on the planktonic stages of the salmon louse, nauplii ...
  • Høytrykkspyling av notlin 

   Jensen, Østen; Lien, Andreas Myskja; Dahle, Stine Veronica Wiborg (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106051, Research report, 2010-09-28)
   Formålet med testene var å vurdere endring i styrken til notlin som folge av gjentatt høytrykkspyling. Notlin av nylon fra to forskjellige leverandører ble testet. Det ene notlinet ble testet både i ubehandlet og i impregnert ...
  • MacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrking 

   Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Arff, Johanne; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Fredriksen, Stein; Reitan, Kjell Inge; Steinhovden, Kristine; Størseth, Trond Røvik; Tangen, Karl; Lüning, Klaus (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24186, Research report, 2013-01-31)
   MacroBiomass Prosjektet MacroBiomass har hatt som mål å bygge en kompetansebase med fokus på biologiske utfordringer i storskala dyrking av makroalger (tare) til bioenergi. Prosjektet har jobbet med hele produksjonssyklusen ...
  • Membranfiltrering av bakterien Moritella viscosa fra sjøvann 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar; Holan, Astrid Buran; Leiknes, TorOve; Ahlen, Catrine; Aas, Marianne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26021, Research report, 2013-12-31)
   Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen vintersår hos laks og kan føre til stor dødelighet hos smolt i sjøvann og sår hos laks som fører til nedklassing ved slakt. I tillegg til økonomiske tap er også sykdommen ...
  • Microbial community dynamics in a commercial RAS for production of Atlantic salmon fry (Salmo salar) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Attramadal, Kari; Vadstein, Olav; Hestdahl, Hans Ivar; Bakke, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Recirculating aquaculture systems (RAS) harbour complex microbial communities which can have an impact on the growth and development of the reared fish. This study aimed to improve our understanding of microbial community ...
  • Mikrobiell effekt av begroingshindrende belegg fra Brynsløkken AS 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26068, Research report, 2014)
   Tre produkter fra Brynsløkken AS ble undersøkt i forhold til begroingshindrende overflate mot sykdomsbakterien Moritella Viscosa. Om produktene viser seg å være begroingshindrende kan anvendelsen være stor, fra brønnbåt ...
  • Production of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) in RAS with distinct water treatments: Effects on fish survival, growth, gill health and microbial communities in rearing water and biofilm 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Bakke, Ingrid; Birkeland, Mari; Nordøy, Kristian; Dalum, Alf Seljenes; Attramadal, Kari Johanne Kihle (Journal article; Peer reviewed, 2020-05-30)
   Lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) in Norway is currently produced in traditional flow-through systems (FTS). Hatcheries frequently show signs of bacterial infections, unstable microbial communities in the rearing water and ...
  • Production of lumpfish in RAS with distinct water treatments: Effects on fish survival, growth, gill health and microbial communities in rearing water and biofilm 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Bakke, Ingrid; Birkeland, Mari; Nordøy, Kristian; Dalum, Alf Seljenes; Attramadal, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2020-05)
   Lumpfish in Norway is currently produced in traditional flow-through systems (FTS). Hatcheries frequently show signs of bacterial infections, unstable microbial communities in the rearing water and varying mortality. ...
  • Safe production of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Westavik, Harry; Sandberg, Merete Gisvold; Garforth, Dave; Winkel, Clare; Andree, Sabine; Martinez, Iciar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105040, Research report, 2010-06-17)
   This work contains a review of the undesirable substances that may be introduced as contaminants of natural and malicious origin, and of emerging hazards, in the production chain of farmed salmon,from ova to packed fillet. ...
  • Superfersk fisk med riktig kvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105012, Research report, 2010-02-10)
   Rapporten består av to deler; Del I er et case-studium kalt "Kortreist ferskfisk fra lokal fiskehandler''. Målet for studier var å kartlegge transportkjeden og å dokumentere kvalitet for " kortreist" torsk fra skuteside ...
  • Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje 

   Jensen, Østen; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106069, Research report, 2010-07-22)
   Litteratursøk og gjennomgang av eksisterende standarder har sammen med enkle innledende forsøkt vist at det finnes ingen direkte relevante teststandarder for slitasjetesting av notlin. Det ble av den grunn utviklet et ...
  • Tensile Strength of Nylon Netting Subjected to Various Concentrations of Disinfecting Chemicals 

   Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald (ASME Proceedings | Ocean Space Utilization;OMAE2017-61519,, Chapter, 2017-06-25)
   This paper presents a study of traditional netting materials subjected to disinfecting chemicals during fish farming and treatment of net cages. A series of tests were performed in order to study the effect of various ...
  • Vannkvalitet og startfôring av rognkjeks - Effekt av fôring med levende copepoder i tidlige faser (FHF prosjekt nr 901174) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Attramadal, Kari; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora (SINTEF Ocean report; OC2017 A-029, Research report, 2017)
   I oppdrett av rognkjeks benyttes fonnulert tønfor av små partikler fra start, som gir mye forspill i karene. Høy og varierende organisk belastning i systemet gir grobunn for oppblomstring av opportunistiske bakterier som ...