• Evaluering av ordningen ""Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"" 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Christensen, Øyvind; Harsvik, Trond Halvdan (SINTEF Rapport;STF78 A044516, Research report, 2005)
   STF78 A044516 SINTEF Helse legger med dette frem sluttrapporten fra prosjektet ""Evaluering av ordningen Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"". I undersøkelsen har vi satt søkelys på følgende hovedproblemstill ...
  • Gjennomgang av ventetidsinformasjonen på nettstedet ""Fritt sykehusvalg Norge"" 

   Christensen, Øyvind; Hem, Karl-Gerhard; Loeb, Mitchell (SINTEF rapport;A572, Research report, 2006)
   Denne rapporten tar opp tre problemstillinger. Den første er hvilke nye tjenester nettstedet for fritt sykehusvalg bør vise ventetider for. Rapporten foreslår at det gis opplysninger om 20 nye somatiske tjenester, 10 nye ...
  • Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004 

   Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel; Ruud, Torleif (SINTEF Rapport;A2419, Research report, 2005)
   STF78 A054507 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen ...
  • Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport II - status per desember 2005 

   Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel; Ruud, Torleif (SINTEF Rapport;A2422, Research report, 2005)
   STF78 A054512 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen ...