• Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
   SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
  • Flystøysoner for Båtsfjord lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Båtsfjord lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
  • Flystøysoner for Hammerfest lufthamn. Støysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Vennerød, Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en revidert støykartlegging av Hammerfest lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ...
  • Flystøysoner for Hasvik lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Hasvik lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
  • Flystøysoner for Krokstad luftsportssenter -Sørum Støysoner etter T1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   SINTEF har fått i oppdrag fra Norges luftsportforbund å utarbeide støysonekart for et mulig framtid ig luftsportssenter ved Krokstad i Sørum. Tre mulige scenario er lagt til grunn for beregningene i denne rapporten. Det ...
  • Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00970, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
  • Flystøysoner for Leknes lufthamn 

   Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00970, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
  • Flystøysoner for Røst lufthamn 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Røst lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
  • Flystøysoner for Sandane lufthamn, Anda. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2018:01389, Report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sandane lufthamn, Anda, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
  • Flystøysoner for Sogndal lufthamn, Haukåsen. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2018:01385, Report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sogndal lufthamn, Haukåsen, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ...
  • Flystøysoner for Sørkjosen lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sørkjosen lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
  • Flystøysoner på Bardufoss lufthavn, Støysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er ...
  • Flystøysoner på Berlevåg lufthavn. Støysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Berlevåg lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy ...
  • Flystøysoner på Bodø lufthavn, Støysoner etter T1442/2012 

   Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er ...
  • Flystøysoner på Førde lufthamn, Bringeland. Støysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Førde lufthamn, Bringeland, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter 11442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. ...
  • Flystøysoner på Mosjøen lufthamn, Kjærstad. Støysoner etter T1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Mosjøen lufthamn, Kjærstad, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning ...