• Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer 

      Greiff, Kirsti; Grini, Ida Synnøve; Hovland, Ellen-Margrethe; Sødring, Marianne Sundt; Brunborg, Linn Anne; Knutsen, Gunn Harriet (Report, 2018-04-18)
      Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer. SaltNett1 ber Helsedirektoratet ...