• Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Development: A Case Study of Three Enabling Mechanisms 

   Bjørnson, Finn Olav; Wijnmaalen, Julia; Stettina, Christoph Johann; Dingsøyr, Torgeir (Chapter, 2018)
   Agile methods are increasingly used in large development projects, with multiple development teams. A central question is then what is needed to coordinate feature teams efficiently. This study exam- ines three mechanisms ...
  • Organisering av digitaliseringsprosjekter 

   Dingsøyr, Torgeir; Bjørnson, Finn Olav; Sporsem, Tor Thorsrud (Research report, 2021)
   Stadig flere prosjekter inkluderer grader av digitalisering, spesielt prosjekter med innovasjon i produkter, tjenester eller arbeidsmetoder. Slike prosjekter har hatt utfordringer med å levere på nytte, teknisk produktkvalitet, ...
  • Rethinking Coordination in Large-Scale Software Development 

   Dingsøyr, Torgeir; Bjørnson, Finn Olav; Moe, Nils Brede; Rolland, Knut-Helge Ronæs; Seim, Eva Amdahl (Chapter, 2018)
   Coordination was early identified as a key challenge in software development, and in particular in large development projects. With the arrival of agile methods and their increasing use also in large-scale projects, this ...