• Characterisation of Norwegian Battery Electric Vehicle Owners by Level of Adoption 

   Bjørge, Nina Møllerstuen; Hjelkrem, Odd Andre; Babri, Sahar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this paper we investigate differences between groups of Norwegian electric vehicle owners, sorted by their adoption level. The grouping is based on adoption theory and the share of battery electric vehicles in new car ...
  • GeoFlow - Pilot for vegprising 

   Arnesen, Petter; Moscoso, Claudia; Seter, Hanne; Dahl, Erlend; Berget, Gunhild Elisabeth; Bjørge, Nina Møllerstuen (SINTEF;2022:01022, Research report, 2023)
   Rapporten presenterer resultatene av piloten gjennomført i GeoFlow prosjektet, hvor 126 sjåfører ble rekruttert til å teste vegprisingsteknologi i en definert geofence-sone over en 3 måneders periode. Det ble logget data ...
  • Green Public Procurement for Accelerating the Transition towards Sustainable Freight Transport 

   Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Bjørge, Nina Møllerstuen; Babri, Sahar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Requests for emission reduction in the freight transport sector will be more intense in the coming years. One possible strategy to reduce emissions from freight transport is through utilising zero emission vehicles, which ...
  • Kartlegging av arbeidstid i petroleumsnæringen 

   Vatn, Dorthea Mathilde Kristin; Aalberg, Asbjørn Lein; Øren, Anita; Bjørge, Nina Møllerstuen (SINTEF Rapport;2023:00064, Research report, 2023)
   Offshoreindustrien er kjent for å ha en krevende arbeidstid, og både teori og observasjoner antyder at krevende arbeidstid kan ha sammenhenger med en rekke negative helseutfall og risiko for skader. Denne studien har ...
  • Kunnskapsoversikt cyberkriminalitet 

   Meland, Per Håkon; Bjørge, Nina Møllerstuen; Høiby, Marte; Kilskar, Stine Skaufel (SINTEF Rapport;2023:01331, Research report, 2024)
   På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF gjennomført en systematisk litteraturstudie for å adressere forskningsspørsmål knyttet til begreps-definisjoner og hvordan man kan måle omfang av fenomenet ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Research report, 2021)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
  • TEAPOT. Summarizing the main findings of work package 1 and work package 2 

   Arnesen, Petter; Brunes, Morten Taraldsten; Schiess, Samuel; Seter, Hanne; Södersten, Carl-Johan Hugo; Bjørge, Nina Møllerstuen; Skjæveland, Arnlaug (SINTEF rapport;2022:00170, Research report, 2022)
   This project report is a collection of the work produced in work package 1 and work package 2 in the TEAPOT-project. The main objective of the TEAPOT project is to "Secure positioning for the future transport system under ...
  • Transforming socio-technical configurations through creative destruction: Local policy, electric vehicle diffusion, and city governance in Norway 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørge, Nina Møllerstuen; Babri, Sahar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Transforming mobility systems in sustainable directions will likely rely on several niche-innovations outperforming incumbent regimes that support non-sustainable ways of upholding personal mobility. One prominent driver ...