• DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer 

   Line, Maria Bartnes; Bertelsen, Dag Eiliv; Fridheim, Håvard; Hokstad, Per Richard; Kjølle, Gerd Hovin; Røstum, Jon; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Gunhild Åm; Vatn, Jørn (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
   Prosjektet DECRIS er finansiert av Norges forskningsråd under SAMRISK-programmet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, FFI og NTNU. Prosjektet har utviklet og tilpasset metoder for risikovurdering for kritisk ...
  • Etterevaluering av prosjektet Autosys kjøretøy 

   Lervåg, Lone-Eirin; Finne, Håkon; Bertelsen, Dag Eiliv; Venæs, Janne (SINTEF;2022:01311, Research report, 2023)
   SINTEF har gjennomført en evaluering av IKT-prosjektet Autosys kjøretøy på oppdrag fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Prosjektet Autosys kjøretøy ble gjennomført i perioden 2015-2021, og utgjør siste fase av to ...
  • Gjennomgang av slitasjekostnader for godstransport på veg og jernbane 

   Bertelsen, Dag Eiliv; Landmark, Andreas D.; Kroksæter, Anders; Johansen, Johnny M. (SINTEF rapport;2021:00476, Research report, 2021)
   Denne rapporten inneholder I hovedsak rimelighetsvurderinger av de godstransportrelaterte slitasjekostnadene på veg og jernbane som er beskrevet i TØI-rapport 1704/2019 og implementert i beregningsverktøyet GodsNytte ...