• Lønnsom foredling av sjømat i Norge 

   Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26355, Research report, 2014)
   SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Frank Asche foretatt en analyse av norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom foredling av sjømat i Norge. Analysen omfatter vurderinger knyttet til: • Dagens situasjon ...
  • Risk Management in Aquaculture: Integrating Sustainability Perspectives 

   Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid; Holmen, Ingunn Marie; Bar, Eirin Marie Skjøndal (ASME Proceedings | Ocean Engineering;OMAE2017-61845, Chapter, 2017-06)
   The aquaculture industry in Norway produced 1.3 million metric tons of fish in 2014, and further expansion is expected if the main sustainability challenges related to production and operation are mitigated. Major biological, ...