• Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens - a case study from Norway 

   Balstad, Sondre; Lohne, Jardar; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Winter infiltration in cold climate raingardens is a key function for proper year-round function. The Modified Phillip-Dunne Infiltrometers (MPD) procedure was used for measuring the infiltration capacity. The research was ...
  • Vinteråpne regnbed 

   Balstad, Sondre; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2017)
   Åpne overflateløsninger som regnbed avhenger av at vann infiltrer bakken. Mer nedbør og mer våt vinternedbør gjør slik infiltrasjon stadig viktigere også i vinterhalvåret. En fersk masteroppgave fra NTNU har funnet stor ...