• Bortkastet impregnering mot slagregn 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf (Journal article, 2017)
   Ulike impregneringsmidler benyttes for å bedre regnmotstandsevnen til teglmurverk, men effekten er sårbar med tanke på riss og andre svakheter i murverket. Forsøk utført i SINTEF sitt slagregnskap viser at ingen av de ...
  • Durability of ETICS with Rendering in Norway—Experimental and Field Investigations 

   Kvande, Tore; Bakken, Noralf; Bergheim, Einar; Thue, Jan Vincent (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with Rendering are widely used in both rehabilitation and new building projects, even in areas with harsh climates such as the western regions of Norway. However, we ...
  • Masonry’s Resistance to Driving Rain: Mortar Water Content and Impregnation 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf; Haugen, Marit Kristin; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Alongside well-researched themes such as water and moisture, the service life and function of masonry veneers are often compromised by precipitation combined with poor design considerations, execution, and selection of ...
  • Puss på isolasjon - erfaringer 

   Kvande, Tore; Bakken, Noralf (Journal article, 2018)
   SINTEF Byggforsk har sidan fasadesystem med puss på varmeisolasjon vart introdusert for norsk byggenæring, utført skadebefaringar og funksjonsprøvingar av slike system. Vi har gjennomgått alle rapportane frå dei siste 25 ...
  • Regntetthet for kombinerte undertak og vindsperrer på rull. En laboratorieundersøkelse knyttet til perioden fra montering av undertak til taktekningen er på plass 

   Pedersen, Tor Even; Bakken, Noralf; Time, Berit (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);23, Research report, 2008)
   Forord. Arbeidet i denne prosjektrapporten er utført som en aktivitet i det strategiske forskningsprosjektet Climate Adapted Buildings (CAB). Prosjektets overordnede målsetning er gjennom forskning og utvikling å - ...