• Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer 

   Øyen, Cecilie Flyen; Mellegård, Sofie Elisabet; Bøhlerengen, Trond; Almås, Anders-Johan; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (SINTEF Fag;28, Research report, 2014)
   Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak. Analysen har to hovedinnfallsvinkler: kommunal overvannshåndtering i Oslo, ...
  • Ising på tak. En studie av et skadetilfelle. En rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader". 

   Juul, Helge; Bøhlerengen, Trond (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);68, Research report, 1990)
  • Klassifisering av robusthet 

   Meløysund, Vivian; Gåsbak, Johan H; Bøhlerengen, Trond (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);109, Research report, 2012)
   Denne aktiviteten i forskningspros jektet ROBUST har som formål å utvikle et system for klassifisering av byggetekniske løsningers robusth et. Det foreslåtte systemet er beskrevet på et overordnet nivå. Systemet ...
  • Kondensfare uluftede loft. Feltundersøkelse 

   Blom, Peter; Bøhlerengen, Trond (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);108, Research report, 2012)
  • Passivhusløsninger basert på trekonstruksjoner 

   Klinski, Michael; Bøhlerengen, Trond; Dokka, Tor Helge (Research report, 2011)
   Foreliggende prosjektrapport er et resultat av et omfattende utredningsarbeid utført av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Trefokus AS i 2010 og 2011. Målet med prosjektet var å skaffe en systematisk oversikt over ulike ...
  • Takstein. Snø og brekkasje. En rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader" . 

   Lossius, Petter; Bøhlerengen, Trond (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);67, Research report, 1990)
  • Trebruk ved Rena Leir. En erfaringsrapport 

   Fjærtoft, Frode; Bøhlerengen, Trond; Einstabland, Håkon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);353, Research report, 2003)
  • Trekonstruksjoner egnet for passivhus 

   Klinski, Michael; Bøhlerengen, Trond; Dokka, Tor Helge (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2012)
   Several Nordic countries have a long tradition for timber frame building, especially in small houses, but also in larger buildings with load bearing concrete constructions, as filled in wooden structures in the main ...
  • Trinnfri og robust. Overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK 10 

   Denizou, Karine; Bøhlerengen, Trond (SINTEF Fag;12, Research report, 2013)
   Finansiert av Husbanken
  • Unngå fuktskader på bygninger 

   Bøhlerengen, Trond (Journal article, 2020)
   FAGARTIKKEL: – Vi vet at grunnlaget for de fleste byggskadene legges i prosjekteringsfasen. Det er her de viktige valgene gjøres, med tanke på utforming og oppbygging av de enkelte konstruksjonsdeler som vegger, tak, gulv, ...