• Bedre løsninger for konstruksjoner under bakken 

   Asphaug, Silje Kathrin (Journal article, 2017)
   Dagens bygninger må tåle et stadig tøffere klima. FoU-programmet Klima 2050 setter søkelyset på hvordan bygningsdeler mot terreng bør utformes for å øke fuktsikkerheten.
  • Bygg bra under bakken 

   Asphaug, Silje Kathrin (Journal article, 2020)
   Byggforskserien gir forhåndsdokumenterte løsninger for fuktsikring av beboelige kjellere. Løsningene svarer opp ulike hovedutfordringer og utgjør i sum fuktsikringsstrategien for kjellere. Vi har sammenlignet de norske ...
  • Hygrothermal simulations of thermally insulated basement envelopes - Importance of boundary conditions below grade 

   Asphaug, Silje Kathrin; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hygrothermal simulations are widely used to predict and optimise the hygrothermal performances of building envelopes. For the walls and floors in basements, however, determining the variation of the exterior hygrothermal ...
  • Kunnskapsstatus – Fuktbufring i materialer og påvirkning på energibehov 

   Asphaug, Silje Kathrin; Time, Berit; Thue, Jan Vincent; Geving, Stig; Gustavsen, Arild; Mathisen, Hans Martin; Uvsløkk, Sivert (ZEB Project report;22, Research report, 2015)
   Det blir hevdet at det kan være et stort potensial for energisparing i bygninger ved å utnytte sorpsjonsvarme i innvendig eksponerte treoverflater. Fuktbufring er en velkjent effekt og dokumentert i en rekke studier langt ...
  • Moisture Accumulation in Building Façades Exposed to Accelerated Artificial Climatic Ageing—A Complementary Analysis to NT Build 495 

   Asphaug, Silje Kathrin; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Building façades must endure severe climatic exposure throughout their lifetimes. To prevent damage and expensive repairs, ageing tests are used in durability assessments. The NT Build 495 describes an artificial ageing ...
  • Moisture control strategies of habitable basements in cold climates 

   Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore; Time, Berit; Peuhkuri, Ruut; Kalamees, Targo; Johansson, Pär; Berardi, Umberto; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In many countries with a cold climate, basements are used as dwellings. This presents a major challenge concerning moisture safety design. Climate change is expected to increase the risk of moisture-related damage in ...
  • Monitoring outward drying of externally insulated basement walls: A laboratory experiment 

   Asphaug, Silje Kathrin; Hjermann, Ingrid; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Basements used for habitation represent a major challenge in terms of moisture safety design; they are prone to high moisture strain and have a limited ability for outward drying compared to structures above grade. Exterior ...
  • Outward drying of basement walls. Documentation of a laboratory experiment 

   Asphaug, Silje Kathrin; Hjermann, Ingrid (Klima 2050 Note;136, Notat, 2021)
   Introduction. In Norway, recommendations for the construction of basement walls changed in 2015. It is now recommended to use vapour-permeable thermal insulation on the exterior side of basement walls to increase outward ...
  • Risk Reduction Framework for Blue-Green Roofs 

   Andenæs, Erlend; Time, Berit; Muthanna, Tone Merete; Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As climate change in the Nordic region brings an increase in extreme precipitation events, blue-green roofs have emerged as a solution for stormwater management, hereafter referred to as “blue-green roofs”. The addition ...
  • Thermal insulation performance of reflective foils in floor cavities - Hot box measurements and calculations 

   Uvsløkk, Sivert; Schlemminger, Christian; Asphaug, Silje Kathrin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In the present study both experimental measurements and calculation models have been used to investigate the practical performance of reflective foils in air filled floor cavities. The laboratory measurements were performed ...
  • Unngå at vinduene blir boligens kjøleelement 

   Asphaug, Silje Kathrin; Rüther, Petra; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2022)
   Det er flere gode grunner til å velge vinduer med trelags isolerglass fremfor tolags. Sparte kroner og økt komfort er kanskje de viktigste for boligeiere.
  • Window with integrated solar collector : Climate resistance evaluation report 

   Risholt, Birgit Dagrun; Asphaug, Silje Kathrin; Busklein, Jan Ove; Uvsløkk, Sivert; Rognvik, Egil; Grynning, Steinar (ZEB Project report;26, Research report, 2015)
   The NorDan solar collector is a window/solar collector combination which can be mounted as a traditional window in the façade of a new building. The component is originally designed for new buildings, but the research and ...