• Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon 

      Mysen, Mads; Aronsen, Espen; Johansen, Bjørn S. (SINTEF Fag;15, Research report, 2014)
      Mange næringsbygg har et stort moderniseringsbehov. Moderniseringen bør gjøres med miljøriktige og lønnsomme tiltak som både reduserer energibruken, bedrer inneklimaet og produktiviteten og gjør bygget mer attraktivt for ...