• Offshore Wind: Employment and value creation of EPCI exports in Norway 

   Rocha Aponte, Fabian; Andersen, Tina; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Uggen, Kristin Tolstad; Bjelle, Eivind Lekve; Wiebe, Kirsten Svenja (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The objective of this study is to investigate the value creation potential and the employment effects for the offshore wind engineering, procurement, construction and installation (EPCI) sector in Norway up to 2030 considering ...
  • Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak.Utvalgte tiltak og case. 

   Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Wiebe, Kirsten Svenja; Andersen, Tina; Grytli, Tuva; Johansen, Ulf; Rocha Aponte, Fabian; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Jahren, Susie (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Det sikrer bærekraft og verdiskaping på både kort og lang sikt. Sirkulærøkonomien prøver å lukke materialsløyfene for å hindre at mulige ressurser går tapt. ...