• Møte- og utforkjøringsulykker i et barriereperspektiv 

   Moe, Dagfinn; Sakshaug, Kristian; Hokstad, Per; Alteren, Bodil (SINTEF Rapport;STF50 A05001, Research report, 2005)
   Rapporten beskriver en risikoanalysemodell for møte- og utforkjøringsulykker, basert på barrierer og risikopåvirkende faktorer. Modellen er benyttet til å analysere 55 møte- og utforkjøringsulykker i kurver. Resultatene ...
  • Tiltak vedrørende verneombudet offshore 

   Alteren, Bodil (SINTEF Rapport;A01005062, Research report, 2005)
   To separate arbeidsgrupper gjennomførte i 2004 arbeid med fokus på medarbeidermedvirkning og verneombudet offshore. Begge arbeidsgruppene utarbeidet bl.a. forslag til tiltak for å forbedre verneombudenes status og ...