• Arctic Ecosense – PAH-analysis - Samples from polar cod experiments at University of Tromsø winter 2018-2019 

   Sørensen, Lisbet; Almås, Inger Kjersti (SINTEF Ocean AS rapporter;OC2019 A-155, Research report, 2019-12)
   For the NFR Arctic Ecosense project, SINTEF Ocean has provided sample extraction and analysis of an extended suite of PAHs and alkyl PAHs in a set of water samples. This report details the analysis and results.
  • Biodegradation in seawater of PAH and alkylphenols from produced water of a North Sea Platform 

   Lofthus, Synnøve; Almås, Inger Kjersti; Evans, Peter; Pelz, Oliver; Brakstad, Odd Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2018-09)
   Operational planned discharges of produced water (PW) to the marine environment from offshore oil production installations, contain low concentrations of dispersed oil compounds, like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ...
  • Forurensningsprøver fra Heines fyr - Vurdering av oljetype og tilstandsklasse 

   Almås, Inger Kjersti (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-228, Research report, 2017)
   Kystverket prøvetok en jordprøve fra forurenset grunn og en overflateprøve fra en sølepytt fra Heines fyr den 20.oktober, 2017. En kvantitativ bestemmelse for alifater >C12-C35 og Z:PAH16 ble utført på jordprøven for vurdere ...
  • Identifikasjon av plastpellets i forbindelse med aksjon Trans Carrier - Sammenligning av prøver fra felt med kildeprøve 

   Sørensen, Lisbet; Almås, Inger Kjersti (SINTEF Ocean rapporter;OC2020 A-103, Research report, 2020-08-25)
   Prøver av plastpellets fra totalt ni feltlokasjoner ble analysert med pyrolyse koblet til gasskromatografi og massespektrometri (GC-MS), og sammenlignet med tilsvarende analyse av kildeprøven av pellets beslaglagt på Trans ...
  • Implementering av norske oljer i COSIWEB 

   Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-188, Research report, 2017-09-06)
   COSIWEB (Computerized Oil Spill ldentification) er en internasjonal database som brukes i forbindelse med oljesølidentifikasjon, både for å sammenligne forurensningsprøver med mulige kilder i samme sak, men også med øvrige ...
  • OC2018 A-006 Oil spill identification - OSINET – Round Robin 2017 

   Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean rapporter;A-006, Research report, 2018-01-25)
   The 12th Oil Spill ldentification Round Robin test (RR2017 ) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET ) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's case consisted ...
  • Oil spill identification - OSINET – Round Robin 2016 

   Rønsberg, Marianne Unaas; Almås, Inger Kjersti (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-035, Research report, 2017-01-30)
   The 11 th Oil Spill ldentification Round Rabin test (RR2016) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's samples, one spill ...
  • Oxidation of methane in seawater - Laboratory experiments and the use of models - OC2022 A-114 

   Brakstad, Odd Gunnar; Nordam, Tor; Øverjordet, Ida B.; Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas; Molid, Marianne A.; Aas, Marianne; Hakvåg, Sigrid (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-114, Research report, 2022-12-16)
   Oxidation of methane was determined in this project by two methods: Stable isotope analyses (13CH4) and by the use of tritium-labelled methane (3H-CH4). The intentions of the project were to obtain methane oxidation rates ...
  • Rengjøring av tanker benyttet til mellomlagring av oljeemulsjon om bord på oljevernfartøy 

   Sørheim, Kristin Rist; Daling, Per Snorre; Pettersen, Thor-Arne; Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean rapporter;OC2024 A-039, Research report, 2024-04-18)
   Fiske-, fangst- og lastefartøy som brukes i den kystnære oljevernberedskapen har siden 2011 vært underlagt Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. Fartøy har frem til 2022 ikke hatt mulighet for mellomlagring av oljeemulsjon ...