• A Study of Information Security Practice in a Critical Infrastructure Application 

   Jaatun, Martin Gilje; Albrechtsen, Eirik; Bartnes, Maria; Johnsen, Stig Ole; Wærø, Irene; Longva, Odd Helge; Tøndel, Inger Anne (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Based on multiple methods we have studied how information security practices, and in particular computer security incident response practices, are handled in the Norwegian offshore oil and gas industry. Our findings show ...
  • Essays on socio-technical vulnerabilities and strategies of control in Integrated Operations 

   Størseth, Fred; Andersen, Siri; Besnard, Denis; Grøtan, Tor Olav; Hollnagel, Erik; Hovden, Jan; Mostue, Bodil Aamnes; Vatn, Jørn; Albrechtsen, E (SINTEF Rapport;A14732, Research report, 2010)
   The report consists of 11 essays written by authors representing different disciplines and schools in risk research. The collection of essays elaborates various threats and vulnerabilities in Integrated Operations (IO) ...
  • Incident Response Management in the oil and gas industry 

   Jaatun, Martin Gilje; Johnsen, Stig Ole; Bartnes, Maria; Longva, Odd Helge; Tøndel, Inger Anne; Albrechtsen, Eirik; Wærø, Irene (, Research report, 2007)
   Incident Response is the process of responding to and handling ICT security related incidents involving infrastructure and data. This has traditionally been a reactive approach, focusing mainly on technical issues. Incident ...
  • Kommunal beredskap - hva mener kommunene? 

   Øren, Anita; Wasilkiewicz, Kinga; Mohammad, Abdul Basit; Almklov, Petter Grytten; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Schiefloe, Per Morten (SINTEF Rapport;A27171, Research report, 2016)
   Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. ...
  • Occupational safety in a globalized construction industry: a study on Polish workers in Norway 

   Wasilkiewicz, Kinga; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Polish workers are the largest group of migrant workers in Norway and are particularly well represented in the construction industry. According to several studies, migrant workers are more prone to occupational accidents ...
  • Occupational Safety Management in the Offshore Windindustry–Status and Challenges 

   Albrechtsen, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   An overview of accidents and potential occupational accidents in the offshore wind industry is shown. There are indications that the number of accidents is relatively high. Based on a model for safe operations, status for ...
  • Occupational Safety Management in the Offshore Windindustry–Status and Challenges 

   Albrechtsen, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   An overview of accidents and potential occupational accidents in the offshore wind industry is shown. There are indications that the number of accidents is relatively high. Based on a model for safe operations, status for ...
  • Risikokartlegging og analyse av Integrerte Operasjoner (IO) med fokus på å synliggjøre kritiske MTO aspekter 

   Grøtan, Tor Olav; Albrechtsen, Eirik (SINTEF rapport;A7085, Research report, 2008)
   Rapporten identifiserer viktige endringer i menneskelige og organisatoriske forhold ved innføring av Integrerte Operasjoner (IO). Disse endringselementenes innvirkning på storulykkesrisikoen drøftes basert på seks ulike ...