• Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging 

      Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Lillefjære, Inger; Aas, Jan Harald (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
      Dette forprosjektet i regi av Innomed har utredet behov for varsling og utarbeidet skisser og krav til nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem. Behovskartleggingen har blitt gjennomført ved bruk av metoder som ...