• Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847 

   Westavik, Harry; Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27678, Research report, 2016-05-11)
   Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre ...
  • Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord Fase 1 - Sluttrapport 

   Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Øye, Elling Ruud (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27568, Research report, 2016-04-14)
   Prissetting (kr/kg) av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen av fisken i hele verdikjeden. Det gjelder fra ...
  • GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets 

   Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Åsebø Berg, Olav; Gjerstad, Tone Beate; Buljo, Jan Olaf; Skotheim, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This ...
  • GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets 

   Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Åsebø Berg, Olav; Gjerstad, Tone Beate; Buljo, Jan Olaf; Skotheim, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This ...
  • Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje 

   Toldnes, Bendik; Øye, Elling Ruud; Ekrem, Misimi; Westavik, Harry (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27339, Research report, 2016-01-05)
   Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk (FHF #900387). Målet har vært å teste en tospors industriell prototype av et planlagt 16 spors ...
  • Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger: Bidrar 4-panelkonstruksjoner og knuteløst lin til økt kvalitet? Tokt ombord F/Tr Havtind 28.06.16 – 11.07.16 

   Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo; Øye, Elling Ruud; Schei, Marte (SINTEF Ocean report;OC2017 A-081, Research report, 2017-03-27)
   Målet med toktet var å evaluere om kvaliteten hos trålfanget fisk ble bedre ved å benytte fire-panelskonstruksjoner fra ristseksjonen og bak til sekken. I tillegg skulle det vurderes om knuteløs sekk gav økt fangstkvalitet ...
  • Sodium reduction in processed cheese spreads and the effect on physicochemical properties 

   Mozuraityte, Revilija; Berget, Ingunn; Mahdalova, Martina; Grønsberg, Ane; Øye, Elling Ruud; Greiff, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2019-03)
   The effect of a reduced amount of emulsifying salt on the chemical and textural properties of processed cheese was studied. Reducing the amount of emulsifying disodium phosphate salt added resulted in a slight reduction ...
  • Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Meines april 2017 

   Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Øye, Elling Ruud (SINTEF Ocean;2017:00369, Research report, 2017-09-21)
   Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. ...