• Årsrapport for 2018 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve (SINTEf Rapport;2019:00292, Report, 2019)
   Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2018. SINTEF IKT (na SINTEF Digital). ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified ...
  • BIGCCS final report 

   Aarlien, Rune (Report, 2017)
  • CEDREN final report 

   Harby, Atle (Report, 2017-09-06)
  • Cybersikkerhet i digitale transformatorstasjoner. Forprosjekt 

   Jaatun, Martin Gilje; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Istad, Maren Kristine (SINTEF Rapport;2018:00007, Report, 2018)
   Dette notatet beskriver konseptet digital transformatorstasjon, og skisser relevante cyberrelaterte sårbarheter og mottiltak. For grunnleggende sikkerhetsnivå (basisnivå) anbefaler vi at det gjennomføres risikoanalyse med ...
  • "CyberWiseKids": Gamifying Education of Kids on Online Opportunities and Security Risks 

   Omerovic, Aida; Karahasanovic, Amela (SINTEF Rapport;2019:00385, Report, 2019)
   This report summarizes the motivation and the goals of the "CyberWiseKids" project proposal. The proposal was designed by SINTEF in 2015 and revised in 2016, with the aim of developing a research and innovation project ...
  • Drift of submerged oil at sea 

   Johansen, Øistein (IKU rapporter;P 319/1, Report, 1982-10-14)
   The report presents results from a major study concerning dispersion of oil from a drifting slick at sea. The major emphasis is given to a discussion of the mechanisms governing the rate of dissipation of oil from the ...
  • Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040 

   Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Brattebø, Helge (ZEN Report;14, Report, 2019)
   Det sies ofte at det er et stort potensial for energisparing og reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen. Som innspill til sin oppdaterte klimastrategi ønsker Oslo kommune en forskningsbasert vurdering ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Report, 2019)
   Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
  • Evaluering av T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Sentrale læringspunkter og erfaringer fra gjennomføringen av Terminal 2 – prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen 

   Langlo, Jan Alexander; Skotnes, Kari-Elisabeth; Klakegg, Ole Jonny; Kristensen, Kai Haakon; Andersen, Bjørn; Olsson, Nils; Bjørkvoll, Thor; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;2017:00895, Report, 2018)
   På oppdrag av Avinor har SINTEF, NTNU og WSP Norge utført en evaluering av Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Målet med evalueringen har vært å trekke ut sentrale læringspunkter og erfaringer fra prosjektet som Avinor ...
  • Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00112, Report, 2019)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen ...
  • Flystøysoner for Sandane lufthamn, Anda. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2018:01389, Report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sandane lufthamn, Anda, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
  • Flystøysoner for Sogndal lufthamn, Haukåsen. Støysoner etter T-1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2018:01385, Report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sogndal lufthamn, Haukåsen, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ...
  • Følgeevaluering av prosjekt Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn 

   Lippestad, Jan Wilhelm (SINTEF Rapport;2018:00886, Report, 2018)
   SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn ...
  • Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp 

   Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line (SINTEF;2019:00226, Report, 2019)
   Dette er første delrapport fra forskningsprosjektet som følger etableringen og implementeringen av nytt tverrfaglig institusjonstilbud innen barnevern og psykisk helsevern. Prosjektet ser på første fase av etableringen av ...
  • Gas Technology Centre 2003-2019 

   Bolland, Olav; Gran, Inge Røinaas; Hildebrand, Sophie (Report, 2020)
   Climate change has become a major issue throughout the lifetime of the centre. Natural gas is a vital transition fuel in the green transition to a low-carbon economy. While global politicians debate the best ways to meet ...
  • Greenhouse gas balances in Zero Emission Buildings – Electricity conversion factors revisited 

   Andresen, Inger; Lien, Kristian Myklebust; Berker, Thomas; Sartori, Igor (ZEB Project report;37, Research report; Report, 2017)
   Reduction of energy use and GHG emissions in the building sector is a high priority. The EU 2050 roadmap that was established in 2010, states that to achieve a global warming of less than 2°C in this century, Europe should ...
  • Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer 

   Greiff, Kirsti; Grini, Ida Synnøve; Hovland, Ellen-Margrethe; Sødring, Marianne Sundt; Brunborg, Linn Anne; Knutsen, Gunn Harriet (Report, 2018-04-18)
   Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer. SaltNett1 ber Helsedirektoratet ...
  • Human performance and safety in Arctic environments 

   Wærø, Irene; Rosness, Ragnar; Kilskar, Stine Skaufel (SINTEF Rapport;2018:00541, Report, 2018)
   The Arctic environment is exotic, cold, dark, isolated and remote, with a lack of infrastructure common in many other areas of the world. This report gives an overview of theoretical and applied knowledge on how humans may ...
  • Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2 

   Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari (SINTEF Rapport;2019:00213, Report, 2019)
   Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no, samt utarbeide anbefalinger ...
  • Life-cycle assessment methodology to assess Zero Emission Neighbourhood concept. A novel model 

   Lausselet, Carine; Borgnes, Vilde; Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer; Brattebø, Helge (ZEN Report;12, Research report; Report, 2019)
   Buildings represent a critical piece of a low-carbon future and their long lifetime necessitates urgent adoption of state-of-the-art performance standards to avoid significant lock-in risk. So far, life-cycle assessment ...