Now showing items 2936-2955 of 7275

  • Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er utført støyberegning av flytrafikken for en alternativ lokalisering av Hammerfest lufthavn på Grøtnes. Beregningen er gjort med programmet NORTIM for tre alternative trafikkscenarier på to alternative rullebanelengder ...
  • Handbook on Condition Monitoring of Wind Turbines 

   Eggen, Arnt Ove (Lecture, 2009)
  • Handbook: Protective Devices in 24 kV ACC Installations 

   Alstad, Kjell; Faremo, Hallvard (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
   This Handbook is revised and somewhat updated from the original issue of 1994. The Handbook gives recommendations about choices and correct use of overvoltage protection in lightning prone area, corrosion protection, and ...
  • Handling Big Data in Ship Performance and Navigation Monitoring 

   Perera, Lokukaluge Prasad (Chapter, 2017)
   Vessels are equipped with on-board internet of things (IoT) to observe various ship performance and navigation conditions. These IoT connected to ship navigation and automation systems collects and exchanges data among ...
  • Hands-free sample preparation platform for nucleic acid analysis 

   Baier, Tobias; Hansen-Hagge, Thomas; Gransee, Rainer; Crombe, A.; Schmahl, S.; Paulus, C.; Drese, K.S.; Keegan, H.; Martin, C.; O'Leary, J. J.; Furuberg, Liv; Solli, L.; Grønn, P.; Falang, I.; Karlgård, Aina; Gulliksen, Anja; Karlsen, F (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   A Lab-On-Chip system with an instrument is presented which is capable of performing total sample preparation and automated extraction of nucleic acid from human cell samples fixed in a methanol based solution. The target ...
  • Hardening accelerators for fly ash blended cement. FA 1 Environmentally friendly concrete. SP 1.1 Low carbon-footprint binder systems 

   Justnes, Harald; Ng, Serina (COIN Project report;71, Research report, 2015)
   A former developed hardening accelerator for fly ash blended cement should be replaced with another formulation free from thiocyanate and preferentially with equal or better performance in terms of compressive strength. ...
  • Harvesting procedures, welfare and shelf life of ungutted and gutted shortfin pompano (Trachinotus falcatus) stored in ice 

   Erikson, Ulf Gøran; Truong, Hanh TM; Le, Dung V; Pham, Phuong D; Svennevig, Niels; Phan, Van T (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-01)
   Despite the possible increase in use of anionic polyacrylamide (APAM) in enhanced oil recovery operations, very little relevant information regarding ecotoxicity exists. The current study assessed acute and sub-lethal ...
  • HASTAC Publishable final activity report 

   Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   This is the final report describing the publishable execution of the project. The report briefly presents the project background and major objectives including the scientific and technological objectives. The partners in ...
  • Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner 

   Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24698, Research report, 2013-08-14)
   Tilgangen på torsk har de siste årene vært så god at løsninger for å begrense og tilpasse fangstemengden til fartøyenes produksjonskapasitet har kommet i fokus. Sorteringsristsystemer er sentrale her, ved at de utgjør en ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal - En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22785, Research report, 2012-05-15)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Rapport;A22785, Research report, 2012)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21517, Research report, 2011-12-15)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;A21517, Research report, 2011)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Havet som ressurs - fremtidig potensiale i dyrking av tang og tare 

   Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Tang og tare har mange anvendelsesmuligheter, både som mat og som råstoff for industriell prosessering til ulike produkter, og mange bedrifter etablerer nå dyrking i Norge. Foreløpig er produksjonen lav, men det ligger ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182 

   Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean AS rapporter;MT2015 A-182, Research report, 2016-01-12)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, ...
  • Havvind: Muligheter for teknologieksport basert på petro-maritime ressurser? 

   Karlsen, Asbjørn; Steen, Markus (Chapter, 2018)
  • Håndbok / metodikk for samskaping og innovasjon i tjenesteutvikling 

   Ramstad, Lone Sletbakk; Aasen, Tone Merethe (SINTEF Rapport;2018:01312, Research report, 2018)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovasjon og samhandling i Inntrøndelag helse- og beredskapshus. Det overordnete målet for arbeidet var å legge grunnlag for samhandling mellom aktørene som skal ha ...
  • Håndbok for journalgjennomganger 

   Sverrbo, Erik; Winge, Asgeir; Thorsen, Glenn; Amlie, Einar; Ree, Arnt Ole; Hope, Øyvind Børslid (SINTEF Rapport;A679, Research report, 2006)
   Denne rapporten er ment å være et verktøy til bruk i journalgjennomganger. Prinsippene som gjennomgås er anvendbare både for lokale og nasjonale gjennomganger. Hovedpoenget er at det i slike prosesser ikke bare er viktig ...
  • Håndtering av skredrisiko 

   Eidsvig, Unni (Klima 2050 Report;13, Research report, 2019)
   Denne rapporten beskriver beslutningsprosesser relatert til håndtering av skredrisiko i Norge. Det overordnete formålet med arbeidet med skredrisikohåndtering i Klima 2050 er å utvikle og/eller forbedre metodikk og verktøy ...