• Å bo alene 

   Gulbrandsen, Ole (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);94, Research report, 1992)
  • Å bo i ny bygård. Boforhold og bruk av nye sentrumsboliger 

   Christophersen, Jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);154, Research report, 1994)
  • Å bygge med eigen solstraum 

   Kvande, Tore; Time, Berit; Tällberg, Rickard (Journal article, 2021)
   Det nye nullutsleppslaboratoriet til SINTEF og NTNU har ein ZEB-COM ambisjon. Med det meiner vi at fornybar energiproduksjon på bygget i løpet av 60 år skal kompensere for klimagassutslepp frå produksjon av bygningsmaterial, ...
  • Å bygge med massivtre i regnvær 

   Time, Berit; Geving, Stig (Journal article, 2021)
   ZEB-laboratoriet i Trondheim er bygd med bærekonstruksjon i tre i lunefullt trøndervær. Vi har høstet erfaringer gjennom fuktmålinger i byggeprosessen og følger nå utviklingen i bruksfasen. Byggeplassoppfølgingen viser at ...
  • Åpen fundamentering med peler og pilarer 

   Størseth, Ivar (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);197, Others, 1971)
   Åpen fundamentering er en av de eldre fundamenteringsmetodene. Metoden dekker i prinsippet alle tilfeller der luftrommet mellom huset og terrenget star i åpen forbindelse med uteluften. Hus på pilarer og peler er eksempler ...
  • Åpne fuger i utvendige kledninger? 

   Isaksen, Tore (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);138, Others, 1966)
  • Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine (SINTEF Ocean report;OC2017 A-116, Research report, 2017-05-29)
   Denne rapporten oppsummerer årsaker til rømming av laks og ørret i perioden 2010-2016. Data fra rømmingsmeldinger og Fiskeridirektoratets rapporter ligger til grunn for en detaljert presentasjon som oppdrettere kan bruke ...
  • Årsrapport for 2010, Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve; Myklebust, Thor (Research report, 2011)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2010.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2011 - Senter for jernbanesertifisering 

   de Miguel, Rodrigo; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2011.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2012, Senter for Jernbanesertifisering 

   Bains, Robert; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2012.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2014 - Senter for Jernbanesertifisering 

   Haugset, Børge; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Denne rapporten beskriver SINTEF IKT sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2013 og 2014. SINTEF IKT, ved Senter for jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under ...
  • Årsrapport for 2017 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2017. SINTEF Digital, ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NoBo) under ...
  • Årsrapport for 2018 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve (SINTEf Rapport;2019:00292, Report, 2019)
   Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2018. SINTEF IKT (na SINTEF Digital). ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified ...
  • Background noise levels in Europe 

   Gjestland, Truls (Research report, 2008)
   This report gives a brief overview of typical background noise levels in Europe, and suggests a procedure for the prediction of background noise levels based on population density. A proposal for the production of background ...
  • Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

   Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin (SINTEF Notat;7, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for ...
  • Balancing competing parameters in search of optimal configurations for a fix louvre blade system with integrated PV 

   Cachat, Ellika Traveres; Bøe, Kristian; Lobaccaro, Gabriele; Goia, Francesco; Grynning, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this paper, a parametric analysis of the configuration of a fix louvre-blade system with integrated PV coating is presented. The study evaluates different exploitations of solar energy focusing on the competing functions ...
  • Balancing future variable wind and solar power production in Central West Europe with Norwegian hydropower Energy 

   Graabak, Ingeborg; Korpås, Magnus; Jaehnert, Stefan; Belsnes, Michael Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Balancing Markets and their Impact on Hydropower Scheduling 

   Helseth, Arild; Fodstad, Marte; Henden, Arild Lothe (SINTEF ENERGI AS Rapport;TR A7558, Research report, 2016)
  • Barn (ungdom) og overvekt 

   Aanonli, Anne Karen; Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik (SINTEF Rapport;A28090, Research report, 2016)
  • Barnefamilier. Fra hospits til varig bosetting 

   Holm, Arne; Yttri, Dag (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);327, Research report, 2002)