Now showing items 5050-5060 of 5060

  • Å bo alene 

   Gulbrandsen, Ole (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);94, Research report, 1992)
  • Å bo i ny bygård. Boforhold og bruk av nye sentrumsboliger 

   Christophersen, Jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);154, Research report, 1994)
  • Åpen fundamentering med peler og pilarer 

   Størseth, Ivar (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);197, Others, 1971)
  • Åpne fuger i utvendige kledninger? 

   Isaksen, Tore (Særtrykk (Norges byggforskningsinstitutt);138, Others, 1966)
  • Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine (SINTEF Ocean report;OC2017 A-116, Research report, 2017-05-29)
   Denne rapporten oppsummerer årsaker til rømming av laks og ørret i perioden 2010-2016. Data fra rømmingsmeldinger og Fiskeridirektoratets rapporter ligger til grunn for en detaljert presentasjon som oppdrettere kan bruke ...
  • Årsrapport for 2010, Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve; Myklebust, Thor (Research report, 2011)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2010.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2011 - Senter for jernbanesertifisering 

   de Miguel, Rodrigo; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2011.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2012, Senter for Jernbanesertifisering 

   Bains, Robert; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2012.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2014 - Senter for Jernbanesertifisering 

   Haugset, Børge; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Denne rapporten beskriver SINTEF IKT sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2013 og 2014. SINTEF IKT, ved Senter for jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under ...
  • Årsrapport for 2017 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2017. SINTEF Digital, ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NoBo) under ...
  • Årsrapport for 2018 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve (SINTEf Rapport;2019:00292, Report, 2019)
   Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2018. SINTEF IKT (na SINTEF Digital). ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified ...