• The perceived needs-access gap for health services among persons with disabilities in a rural area within South Africa 

   Vergunst, Richard; Swartz, Leslie; Hem, Karl-Gerhard; Eide, Arne Henning; Mannan, Hasheem; MacLachlan, Mac; Mji, Gubela; Schneider, Marguerite (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose: Health should be a universal phenomenon. However, little is known about the relationship between disability status and health issues – particularly in rural areas. This study looks at health issues of persons with ...
  • Veikart for innovasjon av velferdsteknologi 

   Grut, Lisbet; Reitan, Jarl; Hem, Karl-Gerhard; Ausen, Dag; Bøthun, Silje; Hagen, Kåre; Svagård, Ingrid Storruste; Vabø, Mia (Research report, 2013)
   Resultatene bygger på erfaringer som er innhentet fra seks case, i form av prosjekteksempler, i norske kommuner. De seks casene er valgt ut fra flere kriterier, og representerer en bredde når det gjelder relevante ...
  • Økonomiske konsekvenser av sykefravær 

   Hem, Karl-Gerhard (SINTEF rapport;STF78A00508, Research report, 2000)
   STF78 A00508