• Learning From SamBIM - A Norwegian Innovation Project About BIM-driven Collaboration in Ambitious Building Projects 

   Moum, Anita; Brathen, Ketil; Flyen, Cecilie; Haugen, Tore (Chapter; Conference object, 2016)
   This paper reports and discusses the status in a Norwegian research-based innovation project called ”SamBIM – BIM-driven collaboration in the building process”. The overall aim of SamBIM is to develop BIM-driven processes ...
  • Lessons learnt from green public procurement within the construction sector in Norway 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Venås, Christoffer (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction. Over the next 5 years, Norway shall construct roads, rail tracks and buildings for up to 300 bNOK. Statens vegvesen (SVV), the Norwegian road authority, has calculated that construction, operation and maintenance ...
  • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

   Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;58, Research report, 2019)
   Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
  • Multilevel networks for climate change adaptation – what works? 

   Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose The paper aims to compare and evaluate two Norwegian municipal networks for climate change adaptation, to see how such networks should be initiated and implemented as a means of achieving adaptation measures within ...
  • Municipal collaborative planning boosting climate resilience in the built environment 

   Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Godbolt, Åsne Lund (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – A meta-study covering the past decade maps the development of Norwegian municipal planning, climate adaptation and institutional vulnerability towards climate change. This paper aims to explore the implementation ...
  • Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan? 

   Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie; Strømø, Ellen-Birgitte (Klima 2050 Report;9, Research report, 2018)
   Mål: Denne rapporten gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning. Hvordan bør styringsnettverk med mål om at kommuner skal lære klimatilpasning etableres ...
  • No or low emissions from construction logistics – Just a dream or future reality? 

   Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Janné, Mats; Fredriksson, Anna; Brusselaers, Nicolas; Mommens, Koen; Macharis, Cathy (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: Construction sites are among the major sources of greenhouse gas emissions (GHG) in the construction industry. Large quantities of construction materials and other resources need to be transported to, within, ...
  • Nye nettsider for klimaservice – etablering og brukerevaluering 

   Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Thomassen, Maria Kristina Kollberg (Klima 2050 Report;17, Research report, 2019)
   Formål: Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en brukerevaluering av to nettsider for klimaservice som er under utvikling. Nettsidene gir informasjon om og veiledningsmateriell for klimatilpasning: en nettside om ...
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...
  • Public-Private Cooperation for Climate Adaptation - Providing Insurance Loss Data to the Municipalities 

   Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne; Aall, Carlo (Climate Change Management;, Chapter; Peer reviewed, 2020)
   This chapter discusses experiences from public-private cooperation for climate services providing insurance loss data (from weather related damage) on asset level for Norwegian municipalities.‘Insurance loss data’ display ...
  • SamBIM. Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport 

   Bråthen, Ketil; Flyen, Cecilie; Moland, Leif; Moum, Anita; Skinnarland, Sol (SINTEF Rapport;SBF 2016 A0549, Research report; Report, 2017)
  • Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen. Eikefjord-modellen – pilot for uttesting 

   Flyen, Cecilie (SINTEF Fag;39, Research report, 2016)
   Denne rapporten er den siste i rekken av delrapporter fra innovasjonsprosjektet SamBIM; Samhandling i byggeprosessen, med BIM som katalysator. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere. Partnerne ...
  • Tilgjengelighet og levekår. Hvordan blir tilgjengelighet ivaretatt etter PBL-reformen av -97? 

   Nørve, Siri; Flyen, Cecilie (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);359, Research report, 2003)
  • User guides for the climate adaptation of buildings and infrastructure in Norway – Characteristics and impact 

   Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Flyen, Cecilie; Stoknes, Per Espen; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   To reduce future damages on buildings and infrastructure, and prepare society for the coming climate challenges, in recent years numerous user guides have been developed. The objective of this study is to provide the first ...
  • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
   Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...
  • Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – oversikt og tematisk analyse 

   Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Flyen, Cecilie (Klima 2050 Report;3, Research report, 2016)
   Bakgrunn: Klimaendringer vil føre til økende belasting på bygninger og infrastruktur i Norge. For å forebygge skader, og forberede samfunnet på endringene, er det de siste årene utviklet et stor antall veiledere i ...
  • WP1: Construction logistics scenarios and stakeholder involvement Deliverable 1.1: Scenarios of construction logistics 

   Fredriksson, Anna; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Venås, Christoffer; Hulthen, Kajsa; Brusselaers, Nicolas; Mommens, Koen; Macharis, Cathy (Research report, 2020)
   Construction logistics scenarios is an illusive term, that need to be defined to be useful. This deliverable defines construction logistics scenarios as part of both the construction process planning and the construction ...
  • WP4: Smart Governance. Deliverable 4.1: Evaluation of Smart Governance 1.0 

   Fredriksson, Anna; Janné, Mats; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Billger, Monica; Brusselaers, Nicolas (Research report, 2021)
  • WP4: Smart Governance. Deliverable 4.3: Policy instrument 

   Bø, Lars Arne; Fufa, Selamawit Mamo; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Fredriksson, Anna; Janné, Mats; Brusselaers, Nicolas (Research report, 2021)
   Preface. This report is a deliverable (D4.3) in the MIMIC project, under WP4, Task 4.3. The aim of WP4 is: • test the Smart Governance Concept 1.0 developed under the previous CIVIC project with an attempt to include ...