• Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

   Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
  • Nano Insulation Materials Exploiting the Knudsen Effect 

   Jelle, Bjørn Petter; Alex Mofid, Sohrab; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Sletnes, Malin; Sagvolden, Espen (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering;, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As the world's focus is turned even stronger toward miscellaneous energy efficiency and saving aspects, the development of new high-performance thermal insulation materials for building applications will play an important ...
  • Nano Insulation Materials: Synthesis and Life Cycle Assessment 

   Gao, Tao; Sandberg, Linn Ingunn Christie; Jelle, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The application of manufactured nanomaterials provides not only advantages resulting from their unique properties, but also disadvantages derived from the possible high energy use and CO2 burden related to their manufacture, ...
  • Nano-scale characterisation of sheared β” precipitates in a deformed Al-Mg-Si alloy 

   Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Holmedal, Bjørn; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper compares the nano-scale structure of β” precipitates in a peak-aged Al-Mg-Si alloy before and after deformation. Three complementary advanced transmission electron microscopy techniques are used to reveal the ...
  • Nanoparticle-stabilized microbubbles for multimodal imaging and drug delivery 

   Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Åslund, Andreas; Glomm, Wilhelm; Eggen, Siv; Schmid, Ruth; Johnsen, Heidi; Kubowicz, Stephan; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Hak, Sjoerd; Singh, Gurvinder; McDonagh, Birgitte Hjelmeland; Blom, Hans; Davies, Ruth Catharina de Lange; Stenstad, Per Martin (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Microbubbles (MBs) are routinely used as contrast agents for ultrasound imaging. The use of ultrasound in combination with MBs has also attracted attention as a method to enhance drug delivery. We have developed a technology ...
  • NANoREG framework for the safety assessment of nanomaterials 

   Gottardo, Stefania; Alessandrelli, Maria; Amenta, Valeria; Atluri, Rambabu; Barberio, Grazia; Bekker, Cindy; Bergonzo, Philippe; Bleeker, Eric; Booth, Andy; Borges, Teresa; Buttol, Patrizia; Carlander, David; Castelli, Stefano; Chevillard, Sylvie (EUR;, Research report, 2017-04)
   The NANoREG framework addresses the need to ease the nanomaterials safety assessment in the REACH Regulation context. It offers forward-looking strategies: Safe-by-Design, a Nanospecific Prioritisation and Risk Assessment, ...
  • Nanotechnology in SINTEF: Overview, Strategy and Recommendations 

   Akporiaye, Duncan; Bernstein, Ralph W.; Kilaas, Lars; Vogl, Andreas (Research report, 2005)
   STF90 A05407 A Strategic Working Group (SWG) was established to develop SINTEF’s strategy within Nanotechnology with representatives from SINTEF ICT and Materials and Chemistry. SINTEF looks upon nanotechnology as an ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med data fra 2015 og 2016 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-105, Research report, 2017)
   Verdiskapingen totalt i den norske sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger var på 93 milliarder kroner i 2016. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med data fra 2015 og 2016 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF Ocean rapporter;OC2017 A-105, Research report, 2017)
   Verdiskapingen totalt i den norske sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger var på 93 milliarder kroner i 2016. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2013. 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald (SINTEF rapport;A26915, Research report, 2015)
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2013. 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A 26915, Research report, 2015)
   Økt verdiskaping fra sjømatnæringen Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til bruflo nmjmwlprod11k1 (BNP) på 61 milliarder kroner i 2013. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt ...
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014. 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi (SINTEF rapport;A27705, Research report, 2016)
  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapingsanalyse med data fra 2014. 

   Richardsen, Roger; Bull-Berg, Heidi (SINTEF Fiskeri og havbruk AS;, Research report, 2016)
   Fortsatt økt verdiskaping fra sjømatnæringen Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 65,7 milliarder kroner i 2014. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren ...
  • Nasjonal database for byggkvalitet - Delrapport fra prosjekt 14309 i Byggekostnadsprogrammet 

   Lisø, Kim Robert; Rolstad, Anna Næss (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);34, Research report, 2009)
  • Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt 

   Ausen, Dag; Karahasanovic, Amela; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for prosjektet Førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Rapporten baserer seg på analyse av 25 forskningsartikler, og trekker ut den viktigste kunnskapen som er relevant for ...
  • Nasjonal plan for rehabilitering - kartlegging av behov 

   Hem, Karl-Gerhard; Kvam, Marit Hoem (SINTEF Rapport;STF78 A054510, Research report, 2005)
   STF78 A054510 Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i juni og juli 2005. Prosjektet var et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, og resultatene skulle benyttes i forbindelse med ...
  • Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 

   Schild, Peter G. (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);341, Research report, 2002)
  • Nasjonale mål for industri - oppdaterte beregninger av SPI 

   Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2005)
   STF90 A05055 Det er gjennomført en oppdatering av beregning av SPI for hele landet, basert på nytt utdrag av Bransje og foretaksregisteret. Kildegrunnlaget er videre korrigert pga informasjon fra en internettbasert ...
  • National reporting of faults and interruptions using CIM and MADES/ECP 

   Heggset, Jørn; Johannessen, Ketil; Eggen, Arnt Ove; Sagen, Ketil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Natur- og miljøvennlige boliger 

   Fabritus, Knut (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);49, Research report, 1989)