Velg et delarkiv for å bla i samlingene

SINTEF [7978]
 • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

  Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
  Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
 • Snølaster i Norge 1961–2020 

  Tajet, Helga Therese Tilley; Grinde, Lars (Klima 2050 Report;36, Research report, 2022)
  Vinteren i Norge kan by på mye snø. For bygninger og hus som er utsatt for snø er det viktig å vite tyngden til snøen, for dimensjonering av bygningene. I denne rapporten er det studert snølaster i Norge historisk for ...
 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • A monitored unsaturated slope in Norway: Eidsvoll case study 

  Piciullo, Luca; Capobianco, Vittoria; Heyerdahl, Håkon (Klima 2050 Report;35, Research report, 2022)
  In steep unsaturated slopes, the unsaturated region has a crucial role in maintaining the slope stability. In this work, the hydrological behaviour of a natural unsaturated slope located adjacent to a railway track in ...
 • Reduction of maritime GHG emissions and the potential role of E-fuels 

  Lindstad, Elizabeth; Lagemann, Benjamin; Rialland, Agathe Isabelle; Gamlem, Gunnar Malm; Valland, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Maritime transport accounts for around 3% of global anthropogenic Greenhouse gas (GHG) emissions (Well-to-Wake) and these emissions must be reduced with at least 50% in absolute values by 2050, to contribute to the ambitions ...

Vis flere